Pohybové hrátky s Danou Wimmerovou

13.10.2013 22:25
Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi od 1 roku

Cvičení pro chodící děti v doprovodu rodiče. Cvičení doprovázíme říkankami, písničkami a různými hrami; děti nenutíme, snažíme se je zaujmout, nadchnout a motivovat. Věnujeme se přirozeným cvikům, cvikům rovnováhy a odvahy, rehabilitačním cvikům, zapojujeme jednoduché tanečky a pohybové hry. Cvičení je vyvážené a všestranné. Nedílnou součástí je i cvičení s nářadím (overbally, gymbalon, obruče, míčky) a na nářadí (šikminy, nerovné plochy, lavička, skluzavka) formou opičí dráhy.  

Pátek 10:00 - 10:45, cena 80,- Kč za 1 lekci

Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi od 5 měsíců

Cvičení pro batolící se děti v doprovodu rodiče, společně trénujeme obratnost, správné držení těla, koordinaci a schopnost udržet rovnováhu. Překonáváme nerovný terén, seznamujeme se s prolézacím tunelem, zvládáme první tanečky. Zároveň se seznamujeme s kolektivem dětí, poznáváme nové kamarády, rozvíjíme všechny smysly, učíme se ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. 

Pátek 11:00 - 11:45, cena 80,- Kč za 1 lekci

Můžete se ještě průběžně hlásit. 

Přihlášení na pohybové hrátky a Danou Wimmerovou

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: