Čtení s nečtenáři

Čtení s nečtenáři

Pravidelná setkání dětí nad příběhy knížek pro nejmenší. Děti řízeným čtením cvičí schopnost soustředit se na příběh, vžít se do něj, pozorně naslouchat a porozumět textu. A přestože samy ještě nečtou, trénují i čtenářské dovednosti, např. vizualizaci, předvídání, hledání souvislostí, shrnutí. Poznávají tak kouzelný svět knížek a my doufáme, že jejich vztah ke čtení bude pevnější  Do aktivit budeme zapojovat různé smysly a tím propojovat verbální a smyslovou složku. Společné čtení vybraných knih se stane malým dobrodružstvím, kde nebude nechybět pohyb, písničky nebo malování.

 

ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ

U nás knížky ožívají! Připojte se k pravidelným lekcím čtení pro děti ve věku 3-7 let.

čtvrtek 16 – 17 hodin. 

Zážitkové lekce jsou vedené lektorkou Bárou z Knihálkova: www.knihalkov.cz . Malí čtenáři jsou kdykoli vítaní, maminky mohou mezitím odpočívat v kavárně anebo si užít knížku společně s námi.

 

Na čtení se přihlašujte emailem barbora.kosinova@jikos.cz, telefonicky:777 027 146 nebo formulářem na www.cvcmesice.cz. Pozor, kapacita je omezena! Cena lekce 100,- Kč.

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Knih%C3%A1lkov/1499317023641944?ref=stream

Barbora Kosinová

Po studiu na střední škole  jsem se rozhodla, že budu učitelkou. Protože již od střední školy jsem chodila na kurzy znakového jazyka, chtěla jsem zkusit být učitelkou neslyšících. A tak se i stalo. Po studiu na vysoké škole se zaměřením na 1.stupeň a speciální pedagogiku jsem učila neslyšící děti, později i neslyšící studenty, vytvářela učebnice, pomůcky.  Po více jak osmi letech jsem se rozhodla využít všechny poznatky ze seminářů Kritického myšlení, Začít spolu a Respektovat a být respektován v praxi v malém třídním kolektivu. Tuto příležitost jsem dostala v Základní škole v Šeberově. Práce s dětmi byla pro mne obohacující a každý den mě těšilo, co nového společně zažijeme. V současné době objevuji všechny krásy rodičovství s manželem Jirkou a synem Matějem.