den s netopýry

den s netopýry

Na páteční odpoledne s datem 28.11.2014 jsme pro Vás od 16:00 hod připravili výtvarnou dílnu s netopýří tématikou. Budeme malovat, povídat si a tvořit netopýry malé i velké :-) Vše je připraveno tak, aby si to užila celá rodina. 

Seznam netopýrů Česka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam netopýrů v Česku uvádí všechny letouny (tedy netopýry) vyskytující se volně, třeba i na malém území v Česku. Celkem se jedná o 27 druhů.

Létavcovití - Miniopteridae

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
létavec stěhovavý[3]
Miniopterus schreibersi
Miniopterus schreibersii dasythrix.jpg
Kategorie Miniopterus schreibersi na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  

Netopýrovití - Vespertilinidae

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
netopýr černý
Barbastella barbastellus
Mopsfledermaus 01.jpg
Kategorie Barbastella barbastellus na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - zranitelný
netopýr severní
Eptesicus nilssonii
Eptesicus nilssoni.jpg
Kategorie Eptesicus nilssonii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr večerní
Eptesicus serotinus,
či také netopýr pozdní
Eptesicus serotinus.jpg
Kategorie Eptesicus serotinus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr Saviův
Hypsugo savii, viz poznámka dole
Hypsugo savii Trtar cropped.jpg
Kategorie Hypsugo savii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr Alkathoe
Myotis alcathoe
 
Kategorie Myotis alcathoe na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr velkouchý
Myotis bechsteinii
Myotis bechsteini.jpg
Kategorie Myotis bechsteinii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr Brandtův
(též vousatý Brandtův)
Myotis Brandtii
Myotis brandtii (2862392077).jpg
Kategorie Myotis Brandtii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
Myotis dasycneme (3911428725).jpg
Kategorie Myotis dasycneme na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený
netopýr vodní
Myotis daubentonii
Myotis daubentonii - Finnish Museum of Natural History - DSC04566.JPG
Kategorie Myotis daubentonii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
Myotis-emarginatus.jpg
Kategorie Myotis emarginatus na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - zranitelný
netopýr velký
Myotis myotis
Myotis.jpg
Kategorie Myotis myotis na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - zranitelný
netopýr vousatý
Myotis mystacinus
Fledermaus (Schmallenberg 4).jpg
Kategorie Myotis mystacinus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr řasnatý
Myotis nattereri
Chiroptera1.jpg
Kategorie Myotis nattereri na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - málo dotčený
netopýr obrovský
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus lasiopterus01.png
Kategorie Nyctalus lasiopterus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr stromový
Nyctalus leisleri
Nyctalus leisleri 1.jpg
Kategorie Nyctalus leisleri na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr rezavý
Nyctalus noctula
US Army 52613 Grosse Abendsegler.jpg
Kategorie Nyctalus noctula na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - zranitelný
netopýr parkový
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus nathusii.jpg
Kategorie Pipistrellus nathusii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr hvízdavý
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus female-2.jpg
Kategorie Pipistrellus pipistrellus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr nejmenší
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pygmaeus01.jpg
Kategorie Pipistrellus pygmaeus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr jižní
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus kuhlii.jpg
Kategorie Pipistrellus kuhlii na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr ušatý
Plecotus auritus
Plecotus auritus 01.jpg
Kategorie Plecotus auritus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - málo dotčený
netopýr dlouhouchý
Plecotus austriacus
P austriacus.jpg
Kategorie Plecotus austriacus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený  
netopýr pestrý
Vespertilio murinus
Vespertilio murinus 2.jpg
Kategorie Vespertilio murinus na Wikimedia Commons
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - chybí údaje
netopýr východní
Myotis blythii
(synonymum netopýr ostrouchý
Myotis oxygnathus)[4]
Myotis-blythii.jpg
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Silně ohrožený Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený

Vrápencovití - Rhinolophidae

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
Kleine Hufeisennase cropped.jpg
Kategorie Rhinolophus hipposideros na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - ohrožený
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
Große Hufeisennase (01).jpg
Kategorie Rhinolophus ferrumequinum na Wikimedia Commons
Kriticky ohrožený Stupeň ohrožení - kriticky ohrožený

 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Seznam netopýrů Česka [online]. c2014 [citováno 21. 11. 2014]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_netop%C3%BDr%C5%AF_%C4%8Ceska&oldid=11508505>