Dětský aerobik pro děti ve věku 4-6 let

Nejmenší děti se  formou her, písniček a říkadel naučí základům aerobní abecedy. Spojování  kroků do jednoduchých sestaviček. V hodině klademe důraz na rozvoj pohybových schopností,  rychlost, obratnost, koordinaci, nechybí  taneční kroky a poslech hudby. Součástí kurzu jsou vystoupení pro rodiče a přátele.