Disco dance pro děti ve věku 6-9 let

Disco dance pro děti ve věku 6-9 let

Pro děti začátečníky i mírně pokročilé.

Cílem těchto hodin je poskytnout dětem základní taneční průpravu v rytmu disco, street dance, hip hop,zumby, osvojit si taneční dovednosti a projev v jednoduchých choreografiích na známe skladby současných inerpretů. Součástí kurzu jsou ukázkové lekce,vánoční a závěrečné vystoupení pro rodiče.