Dramatický kroužek "PAŇÁCA"

Dramatický kroužek "PAŇÁCA"

„Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.“

Winifred Wardová

 

Od září 2015 jsme rozšířili i do Centra volného času v Měšicích náš úspěšný dramatický kroužek “Paňáca”. Pro kurz jsme si vytvořily svou vlastní, neotřelou koncepci, při které jsme vycházely z odborných doporučení pro dramatickou výchovu. Iniciační kurz je zaměřen na děti ve věku 3 - 7 let. Každou lekcí provázejí tito dva paňácové, holka a kluk, kteří už se nemůžou dočkat, až dostanou od dětí jména. Pomáhají jim Lucka a Lenka.

 

V případě zájmu otevřeme kroužek i pro starší děti.

 

Kontakt:    Lucie Verrall, Lenka Procházková

E - mail:     krouzek.panaca@seznam.cz

Tel.:           603 478 598, 723 119 700

 

 

 

Těšíme se na Vás!