Show dance pro děti ve věku 9-12 let – začátečníci

Show dance pro děti ve věku 9-12 let – začátečníci

Kurz je pro  všechny zájemce o tanec a je zaměřen na tvorbu a přípravu soutěžních choreografií, neustálé zdokonalování a rozšiřování vlastních tanečních dovedností a možností….Tanec, ve kterém jednoduché prvky spojené do choreografie rozvíjejí pohybovou inteligenci dětí. Součástí  kurzu jsou ukázkové lekce, vánoční a závěrečné vystoupení pro rodiče.