Tancujeme pro radost - pro děti ve věku 4-6 let

Tancujeme pro radost - pro děti ve věku 4-6 let

Nejmenší děti si v těchto hodinách vyzkouší základy baletu, tance a prvky z gymnastiky. Čeká je spojování  kroků do jednoduchých sestaviček. V hodině klademe důraz na rozvoj pohybových schopností,  obratnost, koordinaci, nechybí  poslech hudby. Součástí kurzu jsou ukázkové lekce, vánoční a závěrečné vystoupení pro rodiče.